EMILE DEN DUNNEN - MUIDERBERG

Op dit domein staan de resultaten van mijn interesse in de genealogie.

Allereerst de kwartierstaat van mijn vader Abraham Dingeman den Dunnen. Hij is geboren in 1903 te Princenhage bij Breda en in Baarn overleden in 1997. De kwartierstaat geeft een overzicht van al zijn bekende voorouders. De tak den Dunnen gaat terug tot circa 1390. De familie den Dunnen komt oorspronkelijk uit Hagestein.

Tevens wordt een overzicht (Parenteel) getoond met de afstammelingen van mijn voorouder Adriaen den Dunnen, geboren rond 1390, uiteraard voorzover ik die heb kunnen achterhalen.

Vervolgens wordt de kwartierstaat van mijn moeder Maria Johanna Smolders getoond. Zij is geboren in 1902 in Amersfoort en in 1953 te Nijmegen overleden. Onze tak Smolders gaat terug tot omstreeks 1540, en komt oorspronkelijk uit Overpelt in BelgiŽ.

De afstamming Smolders heb ik uitvoerig beschreven in het boek "onze Smolders afkomst, voorouders van mijn moeder 1540-1950". Dit boek is gepubliceerd in juni 2012 en geeft een schets van de levensloop van mijn voorouders, geplaatst in hun historische context. Het boek bevat 75 illustraties in kleur en zwart-wit en in de bijlagen onder meer een kopie van het testament van Catharina Bijvoet - Smolders uit 1778, dat de weg naar onze Belgische afkomst wijst. Het boek heeft diverse aanvullende gegevens bij de kwartierstaat.
Meer over deze familie Smolders is ook te vinden op de MyHeritage pagina van Wim Smolders.

Het vierde overzicht toont het boek "VOOROUDERS VAN VADERSKANT", gepubliceerd in 2020 met een beschrijving van 15 generaties den Dunnen.

Het laatste overzicht is de kwartierstaat van Renee Ohmstede. De tak Ohmstede gaat terug tot rond 1728 en deze familie komt oorspronkelijk uit Ostfriesland in Duitsland. Zij vestigde zich rond 1779 in Alkmaar.

Met Ctrl-F kunt u op elke pagina een zoekopdracht geven. De getoonde overzichten zijn echter nooit af. Uiteraard zijn op- en aanmerkingen altijd welkom. Aanvullende gegevens verneem ik ook graag. Wie bezwaar heeft tegen deze publicatie kan ook contact opnemen.

Bescherming persoonsgegevens

Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens van nog levende personen is de toegang tot de rubrieken parenteel den Dunnen en stamboom Ohmstede geblokkeerd. Wie daar toegang toe wenst te krijgen dient een met redenen omkleed verzoek in te dienen bij stamboom@digitalks.eu